Arabisch Nederlands Cultuurhuis

Een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, en kunnen leren en genieten van elkaars cultuur.

Komende activiteiten 

Alle geplande activiteiten van 2020 zijn opgeschort totdat er zicht is op het onder controle krijgen van het coronavirus, waardoor het weer mogelijk wordt elkaar op een veilige manier te ontmoeten. Alle activiteiten worden doorgeschoven naar 2021.


Activiteiten 2021

Houtense Spelen - opening zondag 18 juli t/m zaterdag 24 juli 2021 

De Houtense Spelen is een evenement waarbij de wijken van Houten de strijd met elkaar aan gaan op het gebied van sport, culinair, cultuur en denkvermogen. Jong, oud, man of vrouw, iedereen krijgt de gelegenheid om zich van de beste kant te laten zien. De organisatie gebeurt door de Stichting Houtense Spelen in samenwerking met lokale verenigingen, stichtingen en bedrijven. 

Het Arabisch Nederlands Cultuurhuis helpt mee met de organisatie van de Houtense Spelen als partner voor het onderdeel Culinair.

Er wordt op dit moment nog hard gewerkt aan de opstart van dit nieuwe evenement, aan het programma, de definitieve onderdelen, het formeren van de wijken, het vinden van partners en sponsors, etc. etc. 
Kijk voor alle informatie op de sociale media van de Houtense Spelen

Facebookpagina: https://www.facebook.com/ HoutenseSpelen/
Instagram: https://www.instagram.com/ houtensespelen/
Twitter: https://twitter.com/HSpelen

www.HoutenseSpelen.nl


Overige activiteiten 

Inmiddels zien we onder ogen dat de Syrische maaltijd niet meer lukt in 2020 - nieuwe datum volgt .....  dat geldt ook voor de overige activiteiten!