Arabisch Nederlands Cultuurhuis

Een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, en kunnen leren en genieten van elkaars cultuur.

Welkom op onze website:  

Het Arabisch Nederlands Cultuurhuis is een stichting in Houten, opgericht in 2018.

De Stichting richt zich met haar activiteiten op de nieuwkomers, die een Arabische achtergrond hebben met als moedertaal Arabisch. Velen van deze nieuwkomers hebben een Arabische achtergrond, waarbij gesteld kan worden dat een aanzienlijk deel van deze groep de Syrische nationaliteit bezit.

Onze stichting streeft de volgende doelstellingen na:

• praktische ondersteuning bij het vertrouwd raken met de Nederlandse taal en cultuur. 

• kennismaking met de Arabische cultuur.

• het bevorderen van de integratie van de nieuwkomers met een Arabische achtergrond in de Nederlandse samenleving.

Het Arabisch Nederlandse Cultuurhuis Houten vindt het van groot belang, dat mensen met verschillende culturele achtergronden elkaar ontmoeten. De activiteiten, die georganiseerd worden, zijn ook bedoeld om tot ontmoeting en dialoog te komen. Samen bouwen we aan een samenleving, die uitgaat van volwaardige participatie ongeacht culturele achtergronden. Met respect voor elkaars overtuiging en verschillen in religie.

Overzicht activiteiten algemeen:

- het aanbieden van taallessen, zowel Nederlands als Arabisch. Het betreft cursussen zoals ‘Praat met mij’ en ‘Lees met mij’.
- lezingen over onderwerpen op het gebied van kunst, geschiedenis en literatuur. Tevens worden er lezingen gegeven, die pedagogische ondersteuning in de opvoedingssituatie kunnen bieden.

- ontmoetingen tussen mensen van verschillende culturen organiseren, waar tevens ook de waarden en normen van de Nederlandse samenleving worden besproken.
- het vertonen van films en documentaires, waarin kennis gemaakt wordt met de Arabische of Nederlandse cultuur.
- het opzetten van een  bibliotheek met boeken en artikelen, die betrekking hebben op verschillende landen, culturen e.d.
- onderzoeken van de mogelijkheden (nieuwkomers) op de arbeidsmarkt en in dit proces op weg naar werk eventueel ondersteuning/ begeleiding aanbieden.
- organiseren van open dagen, waarbij  informatie wordt gegeven over onze activiteiten.
- middels maaltijden, muziek, dans e.d  kennis maken met de verschillende culturen.
- praktische ondersteuning aanbieden voor nieuwkomers i.v.m de participatieverklaring als onderdeel van de integratie in de Nederlandse samenleving.

Klik op onderstaande video om een indruk te krijgen van onze activiteiten: