Arabisch Nederlands Cultuurhuis

Een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, en kunnen leren en genieten van elkaars cultuur.


1. Samenstelling bestuur

2. Algemene gegevens

3. ANBI:

Onze instelling is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor 90% inzet voor het algemeen nut.

Om aangewezen te kunnen worden als ANBI moet een instelling aan een aantal voorwaarden voldoen.